Hotele

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 9
Hallera 4, Grudziądz
tel. 56 465 69 99
Hallera 4, Grudziądz
tel. 56 465 88 98
Chełmińska 208, Grudziądz
tel. 56 465 43 16
Miła 2, Grudziądz
tel. 56 464 41 93
Legionów 53, Grudziądz
tel. 56 643 93 13
Toruńska 28, Grudziądz
tel. 56 462 60 37
Szosa Toruńska 40, Grudziądz
tel. 56 465 47 78
Miłoleśna 4, Grudziądz
tel. 56 463 88 85
Chełmińska 144, Grudziądz
tel. 56 465 55 06
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Polityka Prywatności