Hotele

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 10
Brzeska 134, Siedlce
tel. 25 644 04 33
Warszawska 133, Siedlce
tel. 25 644 30 00
Żytnia 17/19, Siedlce
tel. 25 643 17 02
Łukowska 7a, Siedlce
tel. 25 644 87 97
Pusta 15, Siedlce
tel. 25 633 06 66
Gałczyńskiego 4, Siedlce
tel. 25 643 59 20
Garwolińska 53, Siedlce
tel. 25 643 54 09
Okrężna 25, Siedlce
tel. 25 644 99 55
Morcinka 25, Siedlce
tel. 25 644 56 48
Bema 56, Siedlce
tel. 25 644 36 02
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Polityka Prywatności