Hotele

Miasto - woj.

A1. Hotelik

Zgierska 229a, Łódź
tel. 42 658 97 43


Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
Polityka Prywatności