Hotele

Miasto - woj.

Abak

Beethovena 8, Gdańsk
tel. 58 322 04 40


Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Oostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Polityka Prywatności