Hotele

Miasto - woj.

Abax

Bystrzycka 22a, Wrocław
tel. 71 352 36 57


Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Polityka Prywatności